HİZMETLER

hizmet1

Türkiye gümrük bölgesinden yabancı ülkelere göndermek istediğiniz her türlü eşyanın; cinsine, gideceği ülkeye, gönderim şekline ve ihracat türlerine göre ayrı ayrı belgeler düzenlenmesine; muhtelif yetkili mercilerden belge izninin alınmasına, onaylanmasına ve gümrük idarelerinde gümrükleme işlemlerine tabidir. Başak Grup Gümrük Müşavirliği; Gümrük, İhracat Rejimi, Türk parasını koruma, Kaçakçılık kanunu, Uluslararası Anlaşma ile sair birçok bağlayıcı Dış Ticaret Mevzuatlarına göre, ihracatçı ve Alıcının ülke kriterlerine göz önünde bulundurularak gümrük evrakları düzenlemekte, gümrükleme ve güncel mevzuat konularında ihracatçı firmalara lojistik destek vererek, gümrüklerde hizmet sunmaktadır.

BAŞLICA HİZMETLER

  • Şirketimiz Gümrükleme Konusunda;
  • İthalat ve ihracat, antrepo işlemleri, transit ticaret, aktarma, devir işlemleri,
  • Limanlardan ve havalimanlarından iç nakliye organizasyonu,
  • Forwarder olarak uluslararası nakliye hizmetleri yapmaktadır.

İTHALAT

 G.T. İ.P. belirleme,
 Gümrük idarelerinden ve ilgili bakanlıklardan ön izin alınması ile ilgili işlemler,
 İthalat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 Nakliyeci firmalardan tüm vesaiklerin toplanması ve takibi,
 Vesaiklerin varsa konşimento cirolarının yaptırılması,
 Gümrük ithalat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamak,
 Gümrük idarelerine yatırılan teminatların çözüm işlemlerinin takibi.

İHRACAT

 G.T.İ.P. belirleme,
 İhracat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, A.TR ve EUR.1, Menşei Şahadetnamesi, ülke durumlarına göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
 Eşyanın türüne göre ilgili ihracat birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması,
 İhracat vesaiklerinin banka, nakliyeci acente ve göndericilere ulaştırılması,
 Gümrük ihracat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlaması,
 Telafi Edici Vergilerin işlemler esnasında atlanılmadan yatırılması,
 Kapatılmış olunan çıkış beyannamelerinin KDV nüshalarının ivedilikle firmalara ulaştırılması.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Dinamik bir ekip çalışması ile kalite odaklı hızlı ve hatasız hizmet anlayışıyla müşterimizin hizmet sunmak sürekliliğini sağlamak. Kanunlar ve mevzuat gereğince ve uluslararası anticoraption yasaları ve etik anlaşma çerçevesi altında hizmet verdiğimiz işlemler;

 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
 İhracat Rejimi Uygulamaları
 Transit Rejimi Uygulamaları
 Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri
 Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları
 Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Tespiti
 Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamaları
 Hariçti İşleme Rejimi Uygulamaları
 ATA karnesi İşlemleri, Devir işlemleri

 Kontrol Belgesi İşlemleri Serbest Bölge Uygulamaları Hizmetlerimiz
 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 Bağlayıcı Tarife İşlemleri
 Garanti Belgesi ve Muafiyet İşlemleri
 İl Tarım ve Zirai Karantina İşlem Takip
 TSE
 Posta, Kargo işlemleri
 Muafiyet ve İstisna Uygulamaları
 Fuar, Sergi Uygulamaları
 Kota ve Gözetim Uygulamaları