Kurucumuzun Mesajı

ceodan-mesaj

Çok iyi biliyoruzki, tıpkı insanın kendisi gibi kurumsal yapılarında bir yaşam çizgileri mevcuttur. Bir ihtiyaç ya da beklenti dolayısıyla oluşturulan kurumsal yapılar, ister ticari, isterse ticaret dışı alanlarda faaliyet gösteriyor olsun, içinde bulunduğu koşullarla bağlantılı olarak söz konusu yaşam çizgisi üzerinde varoluş mücadelesini sürdürür. Bu varoluş mücadelesi kurumsal yapının bizzat ortaya çıkışı kadar zorlu bir süreçtir. Hele söz konusu yapı kar amacıyla oluşturulmuş ticari bir kurum ise zorluk bir kat daha artmaktadır. Herşeyden önce bu yapının başında bulunanların oluşturdukları ticari müesseseyi ileriye taşıyacak ve onu uzun vadede başarılı kılacak bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Vizyon olarak adlandırdığımız bu olgunun yanı sıra kurumsal yapının yaptığı işle örtüşen bir hedefi ve bu hedefe yönelik politikalarının olması da gerekmektedir. Bu olguyu da, hepimizin bildiği üzere misyon olarak adlandırıyoruz.

Belirli bir vizyon ve misyon çerçevesinde oluşturulmuş şirketlerin ayakta kalmak ve sektöründe sürekli olarak var olmak adına bu tarz olgulara sahip olmayan firmalara göre belirli bir avantaj sağlayacağı aşikardır. Ancak bir firmanın sektöründe başarılı olması ve ticari varlığını süreklilik kazandırarak sürdürmesi sadece bu iki olgunun varlığı ile elbette mümkün olmayacaktır. Başarı iç faktörlerin kontrolü kadar dış etkenlerin de başarıyla kontrol edilmesini ve firma lehine yönlendirilmesini gerektirmektedir. İşte iç ve dış tüm etkenlerin ortak bir paydada bütünleştirerek firmanın lehine kullanabilir hale getirilmesi, bu noktadan itibaren söz konusu firmanın piyasada var olmanın ötesine geçerek, zirveye doğru başlayacak olan yürüyüşünün de başlangıcı olmaktadır.